تور داخلی نوروز 97

تورهای داخلی نوروز 97 سارینا پرواز پارس

Golpayegan
2 شب و 3 روز
گلپایگان و خوانسار (هتل گوگد)
 
اتوبوس توریستی
یک گشت با ناهار

اقامت در هتل سه ستاره با صبحانه
و گشتهای روزانه همراه با راهنما

قیمت:

795/000 تومان

زمان:

2 به 4 فروردین
8 به 10 فروردین

 
Gorgan
3 شب و 4 روز
گرگان، آشوارده، بندر ترکمن
 
اتوبوس توریستی
یک گشت با ناهار

اقامت در کلبه ناهارخوران با صبحانه
و گشتهای روزانه همراه با راهنما

قیمت:

890/000 تومان

زمان:

29 اسفند به 4 فروردین
9 به 12 فروردین

 
Neyshabour
3 شب و 4 روز
نیشابور (هتل مهد نیشابور)
 
اتوبوس توریستی
اقامت با صبحانه

یک گشت با ناهار
و گشتهای روزانه همراه با راهنما

قیمت:

775/000 تومان

زمان:

29 اسفند به 4 فروردین
9 به 12 فروردین

 
Khoramabad
3 شب و 4 روز
خرم آباد لرستان
 
اتوبوس توریستی
یک گشت با ناهار

اقامت در هتل چهار ستاره با صبحانه
و گشتهای روزانه همراه با راهنما

قیمت:

900/000 تومان

زمان:

29 اسفند به 4 فروردین
9 به 12 فروردین

 
Shomal
6 شب و 7 روز
شمال دل انگیز

2 شب کیاسر، 2 شب بهشهر،
2 شب گرگان و مینو دشت

 
اتوبوس توریستی
گشت با ناهار در هر شهر
اقامت با صبحانه، ناهار، شام
در کلبه های جنگلی کیاسر
هتل 3 و 4 ستاره در بهشر و
گرگان - لیدر محلی

قیمت:

1/450/000 تومان

زمان:

29 اسفند به 6 فروردین
6 به 12 فروردین 

 
Kordestan
3 شب و 4 روز

کردستان غیور، مریوان،
اورمانات و پالنگان

 
اتوبوس توریستی

اقامت در هتل سه ستاره با صبحانه
و گشت های روزانه همراه با راهنما

قیمت:

1/100/000

زمان:

29 اسفند به 3 فروردین
9 به 12 فروردین

شما اینجا هستید